משיגים שייכות בבית המשותף בפרק ב

מצב נוכחי
לא רשום
מחיר
240